«Тоқжайлау политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны Алматы облысы, Алакөл ауданы, Тоқжайлау ауылында орналасқан.

 Колледж 1958 жылы құрылып, осы уақытқа дейін ауыл шаруашылығына мамандар дайындап келеді. Колледж «Бәсекеге барынша қабілетті, сапалы қадрлар дайындау – басты мақсатымыз» деген өзекті мәселемен жұмыс істейді.

 Абдығалым Құттыбекұлы Қабдылдев 2009 жылдан бастап осы мекемені басқарып отыр.

 «Тоқжайлау политехникалық колледжі» коммуналдық қазыналық кәсіпорны 1958 жылы Ауылшаруашылық механикаландыру училищесі ретінде құрылған.

 Дзержинск атындағы  № 13 кәсіптік-техникалық училищесі   1958 жылы  құрылған.

Толығырақ...

 «Алматы  облыстық  Білім Басқармасы» мемлекеттік  мекемесінің  «Тоқжайлау политехникалық колледжі»  Мемлекеттік  коммуналдық  қазыналық  кәсіпорнында  (нақты) жұмыс істейтін адамдардың мінез - құлық стандарттары (ұсыныстары)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар әсер ететін саладағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алу керек;
 • Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі этносаралык келісімнің нығаюына үлес қосу, мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен тілдеріне құрметпен қарау керек;
 • адал, әділ, қарапайым болыңыз, жеке тұлғалармен, заңды түлғалардың өкілдерімен және әріптестеріңмен қарым-қатынас кезінде жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтаңыз, сыпайы және дұрыс болыңыз;
 • жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдау кезінде ашықтықты қамтамасыз етіңіз;
 • өз әрекеттеріңмен және мінез-құлқыңмен қоғам тарапынан сын тудырма, сын үшін қудалауға жол берме, кемшіліктерді жоюға және өз қызметін жетілдіру үшін сындарды сынды қолданыңыз;
 • жеке мәселелеріңді шешу кезінде қызметтік жағдайыңды пайдаланып, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және басқа да адамдардың қызметіне ықпал етпе;
 • шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты таратпа;
 • заңдарда тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген тәртіп бұзушылықтар мен өзге де құқық бұзушылықтардың жасалуына жол берме;
 • мемлекеттік еңбек заңнамасының және мемлекеттік кызмет туралы заңнаманың орындалуын, режим мен еңбек жағдайларының, сондай-ақ мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету.

Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде және басқа да рұқсат етілген функциялары:

 • мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын жақсарту бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдайды;
 • қызметті алушыларға қол жетімді нысанда көрсетілетін мемлекеттік

қызметтер туралы толық және сенімді ақпаратты беруге міндетті;

 • көзделмеген құжаттарды талап етуге жол бермеуге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде және басқа да рұқсат беру функцияларында кез-келген бюрократиядан аулақ болуға міндетті;
 • сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға көндірген жағдайда басшылыққа есеп беруге міндетті;
 • мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерісін, үнемдеуді және мемлекеттік қызметтерді көрсету тиімділігін үнемі жақсартуды қамтамасыз етеді.
 1. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде:
 • мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылған қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсауға;
 • Заңда өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, потенциалды өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;
 • мемлекеттік сатып алу кезінде ашықтығын қамтамасыз ету керек;
 • сыбайлас жемқорлықтың алдын алу қажет;
 • потенциалды жеткізуші ретінде және (немесе) өзі тартқан, атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушы) қатыстырмау керек.
 1. Өз құзыреттілігі шеңберінде басқарушылық пен шешімдерді дайындау және оны қабылдау кезінде:
 • қызметтік міндеттерді орындау кезінде туындайтын жеке мүдделер арасындағы қақтығысты, сыбайластық әрекетке итермелеу және сыйлықтар алу туралы жағдаяттар болған кезде міндетті түрде тікелей басшыға хабарлау керек;
 • жеке мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және басқа да адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау қажет;
 • қызметтік өкілеттіктерді пайдалана отырып, мүліктік жеңілдіктер алу үшін әріптестеріне, басшыларға және басқа лауазымды адамдарға сыйлықтар беруге және ресми қызмет көрсетуге болмайды;
 • сыбайлас жемқорлық бойынша тәртіп бұзушылық байқалған жағдайда, қарсы іс-шара қолдана отырып, белсенділік көрсетіп жария ету қажет;
 • өздеріңе белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы, сондай-ақ материалдарды жедел қарау немесе бюрократия үшін кез-келген жеңілдік алуға бейімділік туралы басшылыққа баяндау керек;
 • орындауға алынған бұйрықтың заңдылығы күмән тудырған жағдайда тікелей басшыға жазбаша түрде хабардар ету керек;
 • егер басшының өзі жанжалды жағдайға қатысты болса, онда жоғары басшылыққа хабарласыңыз;
 • қызметті жүзеге асыруға байланысты кірістер алу мақсатында кәсіпкерлік және баска да көмек көрсетуден бас тартуға құқылы.
 1. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде:
 • 1) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындауға және талқылауға коғам мен бұқаралық ақпарат құралдарының міндетті түрде қатысуын қамтамасыз етеді;
 • ұйымның кұрылымдық бөлімшелерінің құқықтық актілер мониторингін үйлестіруді және тұрақты түрде тиісті есептер дайындауды қамтамасыз етеді;
 • әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобалары мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге дейін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында қоғамдық талқылауға орналастырылады;
 • нормативтік кұқыктық актілерде сыбайлас жемқорлық факторлары немесе олардың белгілері бар нормаларды пайдаланбау керек.
 1. Қызметкерлерді / жұмысшыларды таңдау және орналастыру бойынша кадрлық жұмысты үйымдастыру кезінде:
 • тағайындау материалдарын белгіленген мерзімде қарауды сақтауға;
 • ұйымға кызметке/жұмысқа қабылдау кезінде лауазымды тұлғаға жүктелетін негізгі міндеттерді, тыйымдарды және шектеулерді түсіндіру керек;
 • кадрларды таңдау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті;
 • мемлекеттік қызметшілерддің жеке ақпараттық мәліметтерін негізсіз берілуіне жол бермеу қажет;
 • қызметке/жұмысқа қабылданатын кандидаттан еңбек шартын жасауға қатысты емес құжаттарды талап етуге болмайды;
 • қызметкерлерге қатысты қызметтік зерттеуді объективті және жан-жақты жүргізуге міндетті.
 1. Өмір сферасының ерекшеліктеріне байланысты туындайтын басқа қатынастар жағдайында:
 • қарамағындағы лауазымды тұлғалардың өкілетті міндеттері мен көлемін нақты айқындау қажет;
 • қарамағындағы лауазымды тұлғалар арасында жұмыс жүктемесінің біркелкі бөлінбеуіне жол бермеу керек;
 • олардың қызметтерінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ көтермелеу мен жазаларды қолдану кезінде әділдік пен объективтілікті таныту қажет;
 • қарамағындағы қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларды. дөрекілік, адамның қадір-қасиетін қорлау, эдепсіздік, дұрыс емес мінез-құлық фактілеріне жол бермеу керек;
 • өздерінің қызметтік міндеттерінен тыс, сондай-ақ заңнамаға қайшы келетін нақты мүмкін емес бұйрықтар немесе өкімдер беруге болмайды;
 • қызметтік жағдайын қызметтен тыс сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қарамағындағылардың қызметіне ықпал етуге болмайды;
 • қарамағындағыларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға мәжбүр етпеу керек;
 • қызметтік міндеттерін орындау барысында әріптестер арасында туындаған мүдделер қақтығысын шешу бойынша шараларды уақтылы қабылдауға міндетті;
 • мүлікті қызметтік мақсатта сақталуын қамтамасыз етуге, оның ішінде көлік құралдарын ұтымды, тиімді пайдалануға міндетті.
Название Скачать
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы